Adresas: 
Geležinkelio g. 15, Kretinga
Tel.: 445-51619

Internetinė svetainė: 
http://www.voveraite.kretinga.lm.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Kretingos r. sav.
Teikiamos paslaugos
  • Specialioji logopedinė pagalba ir visuomenės priežiūros specialisto paslaugos:

Lopšelio-darželio visuomenės priežiūros specialistė pasirengusi spręsti vaiku sveikatos saugojimo, stiprinimo ir ligų profilaktikos uždavinius tai: Sveikatos stiprinimas ir ugdymas: (sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas; apsaugojimas nuo žalingu įpročių, pedagogų, tėvų, bendruomenės konsultavimas). Vaiku sveikatos rodikliu stebėjimas, registravimas ir analizė bei sveikatinio priemonių numatymas.

 

Pirminė ligų profilaktika - rizikos veiksnių, galinčių sukelti ligą, numatymas (kasmetinis vaiku sveikatos tikrinimas, augimo ir brendimo įvertinimas; ugdymosi aplinkos ir sąlygų, ugdymo procesų, patalpų, maitinimo kontrolė pagal higienos normų reikalavimus, vaiku psichologiniu, adaptacijos ir socialiniu problemųnustatymas; lėtinių neinfekcinių ligų rizikos faktorių nustatymas ir koregavimas, vaiku traumatizmo profilaktika). Antrinė ligų profilaktika - priemonių ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti kelią numatymas: bendradarbiavimas (konsultacijos) su pirminės sveikatos priežiūros įstaigos specialistais; priemonių nuo epidemijos, esant infekciniams susirgimams, lopšelyje-darželyje organizavimas. Tretinė ligų profilaktika – kelio ligai pasikartoti ir plisti užkirtimas (dispanserizuotų vaikų siuntimas į pirminės sveikatos priežiūros įstaigą, darbas su rizikos grupių vaikais lopšelyje-darželyje). Skubios ir neatidėliotinos medicinos pagalbos suteikimas pavojingu būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimu atvejais. Nuolatinė gaunamo maisto produktų kokybės ir saugojimo, maitinimo organizavimo ir maisto ruošimo kontrolė.

  • Psichologo konsultacijos vaikams,  tėvams ir pedagogams.
  • Organizuojami choreografijos užsiėmimai.